Profil zadavatele: SNEO, a.s.

  • Název: SNEO, a.s.
  • IČO: 27114112
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.sneo.cz/profile_display_2.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://sneo.cz/archiv

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VŘ/2/2021/S - Zajištění úklidu sportovně-rekreačního areálu Petynka, Otevřená 1072/4, Praha 6, pro sezónu 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 03.05.2021 09:00
VŘ/1/2021/S - Pronájem multifunkčních tiskových zařízení a softwarového vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2021 19.03.2021 09:00
P/2/2020/S - Forenzní audit společnosti SNEO, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 09.07.2020 09:00
VŘ/1/2020/S - Plavecký areál Petynka – rekonstrukce sprch a šaten, Otevřená 180/4, Praha 6
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 31.01.2020 13:00
VŘ/31/2019 - Zajištění úklidu budovy Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 - Břevnov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2019 19.12.2019 13:00
VZ/9/2019 - Rekonstrukce plaveckého bazénu – koupaliště Petynka, Praha 6
podlimitní Zadáno 20.11.2019 06.01.2020 13:00
VŘ/20/2019 - Projektová a inženýrská činnost - REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU PETYNKA
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2019 04.07.2019 08:30
VŘ/21/2019 - Porovnání variant transformace SNEO, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2019 14.06.2019 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016