Veřejné zakázky SNEO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je SNEO a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ/13/2024 - Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov - PD
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2024 19.07.2024 10:00
P/3/2024 - Výměna špaletových oken, Dejvická 688/27, Praha 6
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2024 19.07.2024 10:00
P/7/2024 - Výměna podlahoviny v učebně č. 9, Bělohorská 226/103, Praha 6
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2024 09.07.2024 10:00
VŘ/13/2024 - Rekonstrukce páteřních rozvodů a změna systému přípravy teplé vody v objektu Dejvická 919/38 - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2024 12.07.2024 10:00
VŘ/28/2024 - Výměna spotřebičů typu B za C, výměna ohřívačů vody a oprava spalinových cest v bytovém domě Zelená 1084/15a, Praha 6 - Dejvice
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2024 12.07.2024 10:00
VZ/12/2024 - ZŠ Kocínka - komunikace - projektová a inženýrská činnost
nadlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 26.07.2024 10:00
VZ/11/2024 - ZŠ Dědina - nástavba - projektová a inženýrská činnost
nadlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 19.07.2024 10:00
VŘ/30/2024 - Ostraha zámku Veleslavín a přilehlého parku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2024 28.06.2024 10:00
P/5/2024 - Výměna žlabů, háků a okapnic na objektu Stochovská 530/43, Praha 6 - Ruzyně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2024 23.05.2024 10:00
VŘ/25/2024 - ZŠ Červený vrch - rekonstrukce MaR
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2024 24.05.2024 10:00
VŘ/24/2024 - ZŠ Na Dlouhém lánu - rekonstrukce MaR
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2024 24.05.2024 10:00
VŘ/8/2024 - Oprava volných bytů č. 9 (dveře č. 17) a č. 10 (dveře č. 6), Rooseveltova 614/36, Praha 6
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2024 21.05.2024 10:00
VŘ/23/2024 - ZŠ Vlastina - rekonstrukce objektu - úprava dispozic části 2. NP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2024 24.05.2024 10:00
VZ/10/2024 - ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně
podlimitní Vyhodnoceno 25.04.2024 29.05.2024 10:00
VŘ/5/2024 - MŠ Sbíhavá - rekonstrukce zdroje vytápění
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2024 14.05.2024 10:00
všechny zakázky