Veřejné zakázky SNEO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je SNEO a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VŘ/14/2021 - Rekonstrukce zdroje tepla a rozvodů UT v 1. PP v objektu Kaštan, Bělohorská 201/150, Praha 6 - Břevnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2021 02.08.2021 09:00
VŘ/23/2021 - Rekonstrukce boilerové stanice na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubeneč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2021 30.07.2021 09:00
VŘ/22/2021 - Instalace ochranných sítí proti ptactvu a výměna výplní otvorů schodiště na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubeneč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2021 30.07.2021 09:00
VŘ/21/2021 - Požární větrání na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubeneč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2021 30.07.2021 09:00
VZ/9/2021 - Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1, Praha 6 - Bubeneč
podlimitní Příjem nabídek 11.07.2021 28.07.2021 09:00
VŘ/1/2021 - Projektová a inženýrská činnost - ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce školní kuchyně
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2021 15.07.2021 09:00
VŘ/13/2021 - Poliklinika Pod Marjánkou – 3 ks ocelových lávek pro pěší
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2021 13.07.2021 09:00
VŘ/20/2021 - ZŠ Emy Destinnové – vybudování dětského hřiště Českomalínská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2021 02.07.2021 09:00
VŘ/19/2021 - Stavební úpravy objektu DPS v úrovni 1.PP, Břevnovská 1691/4, Praha 6
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2021 02.07.2021 09:00
VŘ/15/2021 - Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů Nad Kajetánkou 42/4 a Patočkova 1412/33
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2021 07.06.2021 09:00
VŘ/10/2021 - ZŠ Norbertov - doplnění chlazení do půdní vestavby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2021 31.05.2021 09:00
VŘ/6/2021 - Náhrada zdroje chladu pro Úřad práce - Jugoslávských partyzánů 1089/15, Praha 6 - Dejvice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2021 31.05.2021 09:00
VŘ/8/2021 - Fakultní MŠ – celková rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2021 21.05.2021 09:00
VZ/2/2021 - ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba
podlimitní Hodnocení 28.04.2021 13.07.2021 09:00
VŘ/5/2021 - Oprava oplocení Pelléova vila, ulice Pelléova 91/10, Praha 6, k. ú. Bubeneč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2021 11.05.2021 09:00
všechny zakázky