Veřejné zakázky SNEO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je SNEO a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ/3/2019 - MŠ Charlese de Gaulla - dokončení celkové rekonstrukce
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2019 02.05.2019 09:00
VZ/2/2019 - ZŠ Dědina - rekonstrukce střechy včetně zateplení - 2. etapa
podlimitní Hodnocení 15.03.2019 03.04.2019 08:00
VZ/1/2019 - Výměna oken a vstupních bytových dveří (jiné technické parametry) v bytovém domě Zelená 1084/15, 15a
podlimitní Hodnocení 01.03.2019 25.03.2019 08:00
všechny zakázky