Veřejné zakázky SNEO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je SNEO a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ/5/2021 - Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců (jiné technické parametry) v nebytových prostorech domu náměstí Svobody 728/1
podlimitní Hodnocení 25.03.2021 15.04.2021 09:00
VZ/4/2021 - MŠ Tychonova - celková rekonstrukce
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2021 28.04.2021 09:00
VZ/3/2021 - ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba
podlimitní Příjem nabídek 17.03.2021 04.05.2021 09:00
VŘ/1/2021/S - Pronájem multifunkčních tiskových zařízení a softwarového vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.02.2021 19.03.2021 09:00
všechny zakázky