Veřejné zakázky SNEO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je SNEO a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
P/2/2020 - ZŠ Norbertov – doplnění chlazení do půdní vestavby – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2020 27.11.2020 09:00
VZ/4/2020 - Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc
podlimitní Příjem nabídek 26.10.2020 08.12.2020 09:00
VŘ/26/2020 - Výměna okenních a balkonových výplní lodžií objektu LDN Chittussiho 1a, Praha 6
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2020 20.11.2020 09:00
P/9/2020 - ZŠ Dědina – navýšení kapacity – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2020 27.10.2020 11:00
VŘ/27/2020 - Oprava volného bytu Rooseveltova 619/24, byt č. 12
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2020 29.10.2020 09:00
VŘ/25/2020 - Oprava volného bytu náměstí Svobody 728/1, byt č. 11
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2020 29.10.2020 09:00
VŘ/28/2020 - Rekonstrukce nebytových prostor a hydroizolace domu Střešovická 532/23, Praha 6
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.09.2020 14.10.2020 09:00
VŘ/24/2020 - ZŠ J. A. Komenského - přestavba ředitelny ZUŠ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2020 09.10.2020 09:00
VŘ/22/2020 - Opravy volných bytů v domě nám. Svobody 728/1, č. b. 44 a č. b. 45
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.09.2020 07.10.2020 09:00
VŘ/21/2020 - Opravy volných bytů v domě nám. Svobody 728/1, č. b. 20 a č. b. 39
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.09.2020 22.10.2020 09:00
VŘ/16/2020 - Projektová a inženýrská činnost - Rekonstrukce půdních prostor v domě Střešovická 532/23, Praha 6 na bytové s vytvořením parkování na pozemku u objektu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2020 09.09.2020 09:00
VŘ/17/2020 - ZŠ Bílá – rekonstrukce venkovního sportoviště - Stavební objekt SO.01
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.07.2020 06.08.2020 10:00
P/2/2020/S - Forenzní audit společnosti SNEO, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2020 09.07.2020 09:00
VŘ/15/2020 - Rekonstrukce výtahu na lůžkový s evakuační schopností v objektu LDN Chittussiho 1a, Praha 6 - Bubeneč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 29.06.2020 14:00
VZ/1/2020 - MŠ Janákova – přístavba 2 třídní mateřské školy včetně rekonstrukce stávajícího objektu - PD
nadlimitní Vyhodnoceno 04.06.2020 13.07.2020 14:00
všechny zakázky