Veřejné zakázky SNEO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je SNEO a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PM/01/2023/S - Oprava venkovní části rámů dřevěných oken a nátěr dřevěné fasády na jižní stěně budovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2023 14.12.2023 09:00
PM/03/2023 - Výměna plynových kotlů v domě na adrese Dejvická 688/27, Praha 6 (byty 5 a 10)
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2023 08.12.2023 09:00
PM/02/2023 - Výměna vstupních dveří do objektu (provozovny copy centra) na adrese Na Hutích 689, Praha 6
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2023 04.12.2023 09:00
VZ/2/2023/S - Zajištění úklidu budovy - Poliklinika Pod Marjánkou
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2023 14.12.2023 10:00
VZ/1/2023/S - Zajištění ostrahy budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaného pracoviště
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2023 14.12.2023 10:00
VŘ/30/2023 - Rekonstrukce a oprava volného bytu č. 7, V Sedlci 41/20, Praha 6
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.10.2023 14.11.2023 10:00
VŘ/29/2023 - Oprava volného bytu č. 1, Terronská 558/16, Praha 6
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.10.2023 14.11.2023 10:00
VŘ/28/2023 - Oprava volného bytu č. 10, Zikova 708/5, Praha 6
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.10.2023 14.11.2023 10:00
VŘ/26/2023 - Oprava volného bytu č. 3, Veleslavínská 199/40, Praha 6
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.10.2023 07.11.2023 10:00
VŘ/25/2023 - Oprava volného bytu ve 3. NP, dveře č. 13, Bělohorská 1427/100, Praha 6
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.10.2023 08.11.2023 10:00
VZ/19/2023 - ZŠ J. A. Komenského - interiér - část 2 (2. a 4. NP) a část 3 (1. NP)
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2023 09.11.2023 10:00
VZ/18/2023 - Rekonstrukce výtahových kabin a modernizace elektroinstalace společných prostor v bytovém domě nám. Svobody 728/1
podlimitní Hodnocení 06.10.2023 01.12.2023 13:40
všechny zakázky