Veřejné zakázky SNEO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je SNEO a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VŘ/17/2023 - Zateplení bytového domu Šultysova 905/26 - 1.etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2023 22.09.2023 10:00
VŘ/18/2023 - Oprava volných bytů dveře č. 9 a 12, Dejvická 397/34, Praha 6
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2023 20.09.2023 10:00
VZ/15/2023 - Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23
podlimitní Vyhodnoceno 28.06.2023 19.07.2023 10:00
všechny zakázky