Veřejné zakázky SNEO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je SNEO a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VŘ/44/2022 - Oprava volných bytů č.11 a 15, Bělohorská 1651/102, Praha 6 - Břevnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2022 16.12.2022 10:00
VŘ/43/2022 - Oprava volného bytu č. 9, 3. NP, Jugoslávských partyzánů 952/30, Praha 6
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2022 16.12.2022 10:00
VZ/6/2022 - MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem
podlimitní Příjem nabídek 18.11.2022 22.12.2022 10:00
VŘ/41/2022 - MŠ Vokovická - parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 třídní MŠ - výstavba gabionových opěrných stěn
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2022 06.12.2022 10:00
VZ/2/2022 - MŠ Šmolíkova - rekonstrukce včetně nástavby - projektová a inženýrská činnost
nadlimitní Hodnocení 27.09.2022 31.10.2022 10:00
VZ/13/2022 - ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
podlimitní Vyhodnoceno 30.08.2022 13.10.2022 10:00
všechny zakázky