Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
P/9/2020 - ZŠ Dědina – navýšení kapacity – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2020 27.10.2020 11:00
P/8/2020 - ZŠ Norbertov – doplnění chlazení do půdní vestavby – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2020 27.10.2020 11:00
VŘ/27/2020 - Oprava volného bytu Rooseveltova 619/24, byt č. 12
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2020 29.10.2020 09:00
VŘ/25/2020 - Oprava volného bytu náměstí Svobody 728/1, byt č. 11
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2020 29.10.2020 09:00
VŘ/21/2020 - Opravy volných bytů v domě nám. Svobody 728/1, č. b. 20 a č. b. 39
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 22.10.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016