Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VŘ/21/2020 - Opravy volných bytů v domě nám. Svobody 728/1, č. b. 20 a č. b. 39
Odesílatel Jana Sosnarová
Organizace odesílatele Městská část Praha 6 [IČO: 00063703]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.10.2020 18:03:49
Předmět Dodatečná informace č. 2

viz přílohy


Přílohy
- VŘ 21-2020 - Dodatečná informace č. 2.pdf (355.15 KB)
- Příloha k Dodatečné inf.č.2_Byt č.20, dveře č.54, 6.NP, 4.schodiště- zadání bez výpočtů.xlsx (128.43 KB)