Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: P/9/2020 - ZŠ Dědina – navýšení kapacity – projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Projektová a inženýrská činnost nutná k zajištění přípravných prací, vypracování studie stavby, vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sneo.cz)
Kontakt: SNEO, a.s.
Nad Alejí 1876/2
162 00 Praha 6
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR P (Otevřená výzva) zakázky do 500 tis. bez DPH
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.10.2020 11:00
Datum zahájení: 13.10.2020 21:30