Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VŘ/30/2021 - Opravy volných bytů č.1 a č.18 Bělohorská 1653/106, Praha 6 - Břevnov
Odesílatel Jana Sosnarová
Organizace odesílatele Městská část Praha 6 [IČO: 00063703]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2021 12:00:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace(Dodatečná informace č. 1)

Obdobně dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

DOTAZ č. 1:
V zadávací dokumentaci není přiložena Příloha č. 1 Čestné prohlášení k veřejné zakázce, které je uvedeno v návrhu SoD.
ODPOVĚĎ:
Omlouváme se za nesrovnalosti. Příloha č. 1 byla vložena do záložky „Zadávací dokumentace“.


DOTAZ č. 2:
U VŘ zakázek 30 a 31 je uveden stejný termín prohlídky. V případě zájmu o obě Výzvy tzv. VŘ/30/2021 a VŘ/31/2021 není možné ve stejný čas se zúčastnit prohlídky objektů. Prosíme o změnu/posunutí 0,5h-1h u jedné VŘ, aby bylo reálné se jí případně zúčastnit.
ODPOVĚĎ:
Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídky místa plnění k uvedeným zakázkám zajišťuje jeden zaměstnanec a vstupy do těchto objektu jsou v těsné blízkosti, byl termín u obou veřejných zakázek stanoven na stejnou hodinu. Prohlídky tak budou probíhat postupně. Dodavatel se může dle své volby účastnit jedné nebo obou prohlídek.