Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VŘ/28/2021 - Instalace ochranných sítí proti ptactvu a výměna výplní otvorů schodiště na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubeneč
Odesílatel Jana Sosnarová
Organizace odesílatele Městská část Praha 6 [IČO: 00063703]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2021 11:40:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace(Dodatečná informace č. 3)

Obdobně dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

DOTAZ:
V příloze "D1.1-08 výpisy okenních výplní" je  použití okna  s vystrojením  k nucenému požárnímu odvětrání. Můžete mi přiblížit, jak je to myšleno? Tento systém odvětrání je součástí celého požárního systému odvětrání.

ODPOVĚĎ:
Nově instalovaná sestava sklopných oken (označení 02) situovaná nad mezipodestou nejvyššího podlaží bude vybavená otevíracím mechanismem dle popisu v tabulce okenních výplní "D.1.1-8 - Výpis okenních výplní". Dále se předpokládá, že v rámci prací na EPS, respektive větrání CHÚC, které jsou v objektu souběžně realizované, avšak nejsou součástí stavebních prací tohoto výběrového řízení, bude k oknům proveden přívod elektro a EPS a bude dodán automatický výklopný mechanismus. 
Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro instalaci připojení a oživení otevíracího mechanismu. Předpokládá se, že otevírací mechanismus oken bude realizační společnosti dodán v předstihu. V případě, že bude realizace oken v předstihu realizace větrání CHÚC, je v rozpočtové části položka dodávky otevíracího mechanismu (viz. rozpočtová položka č. 27). V takovém případě pak bude položka otevíracího mechanismu vypuštěna z dodávky řešené projektem větrání CHÚC.

Zadavatel Vám tímto oznamuje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09. 09. 2021, 09.00 hod.