Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení P/9/2020 - ZŠ Dědina – navýšení kapacity – projektová dokumentace
Odesílatel Jana Sosnarová
Organizace odesílatele Městská část Praha 6 [IČO: 00063703]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.10.2020 16:10:31
Předmět Dodatečná informace č. 2

Dodatečnou informaci č. 2 ze dne 15. 10. 2020 - doplnění příloh Výzvy k podání nabídky:
Vyjádření Hasičského záchranného sboru sboru k PD - z 8.11.2006
PD výkresová část PBŘ z roku 2006
Přílohy jsou v záložce Zadávací dokumentace.