Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VŘ/24/2020 - ZŠ J. A. Komenského - přestavba ředitelny ZUŠ
Odesílatel Jana Sosnarová
Organizace odesílatele Městská část Praha 6 [IČO: 00063703]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2020 15:29:53
Předmět Výzva k podání nabídky k VŘ/24/2020

Zadávací dokumentace:
https://zakazky.sneo.cz/contract_display_107.html