Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VŘ/22/2020 - Opravy volných bytů v domě nám. Svobody 728/1, č. b. 44 a č. b. 45
Odesílatel Jana Sosnarová
Organizace odesílatele Městská část Praha 6 [IČO: 00063703]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.09.2020 16:20:46
Předmět Výzva k podání nabídky k VŘ/22/2020

Zadávací dokumentace:
https://zakazky.sneo.cz/contract_write_OTHER_106.html