Veřejné zakázky SNEO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je SNEO a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VŘ/12/2021 - Stavební úpravy objektu DPS v úrovni 1. PP, Břevnovská 1691/4, Praha 6
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2021 10.06.2021 09:00
VZ/8/2021 - Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1, Praha 6 - Bubeneč
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2021 24.06.2021 09:00
VZ/7/2021 - Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců (jiné technické parametry) v nebytových prostorech domu náměstí Svobody 728/1
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2021 24.06.2021 09:00
VŘ/9/2021 - ZŠ Emy Destinnové – vybudování dětského hřiště Českomalínská
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 09.06.2021 09:00
VŘ/15/2021 - Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů Nad Kajetánkou 42/4 a Patočkova 1412/33
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2021 07.06.2021 09:00
VŘ/10/2021 - ZŠ Norbertov - doplnění chlazení do půdní vestavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2021 31.05.2021 09:00
VŘ/6/2021 - Náhrada zdroje chladu pro Úřad práce - Jugoslávských partyzánů 1089/15, Praha 6 - Dejvice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2021 31.05.2021 09:00
VŘ/8/2021 - Fakultní MŠ – celková rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2021 21.05.2021 09:00
VZ/2/2021 - ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba
podlimitní Příjem nabídek 28.04.2021 12.07.2021 09:00
VŘ/5/2021 - Oprava oplocení Pelléova vila, ulice Pelléova 91/10, Praha 6, k. ú. Bubeneč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2021 11.05.2021 09:00
VŘ/2/2021 - ZŠ Bílá - rekonstrukce venkovního sportoviště - II. etapa - Stavební objekt SO.02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2021 11.05.2021 09:00
VZ/4/2021 - MŠ Tychonova - celková rekonstrukce
podlimitní Vyhodnoceno 22.03.2021 03.05.2021 12:00
VZ/3/2021 - ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba
podlimitní Hodnocení 17.03.2021 05.05.2021 09:00
všechny zakázky